Home Zaterdag 20 Juli 2019

Ondersteuners van het eerste uur

Rubriek: Organisaties
Gemaakt door: A.C. (Ton) Lange
Laatst gewijzigd op: 08-02-2011 10:07

Ter introductie
 
Stichting Tileng steunt een aantal desa’s (dorpen) op het eiland Java in Indonesië, met de desa Tileng als speerpunt. De stichting heeft ten doel de verbetering van de leef- en woonsituatie, in de breedste zin van het woord, van deze desa’s. De stichting tracht haar doel met name te bereiken door het initiëren, begeleiden en financieren van projecten van de lokale bevolking. De ondersteuning is gericht op structurele hulp, bijvoorbeeld via onderwijs en via inkomen genererende projecten. Op dit moment richt de stichting zich op een drietal desa’s, te weten Imogiri, Baturraden en uiteraard Tileng.
 
Ondersteuners van het eerst uur

Het is goed aan het begin van een nieuw jaar weer eens stil te staan bij onze ondersteuners van het eerste uur. Daarmee wil ik geen afbreuk doen aan de geweldige steun die wij al jaren ontvangen van onze (vaste) donateurs en sponsors. Deze ondersteuners maken het mogelijk, dat de stichting zijn bestedingsgarantie kan afgeven.

Stichting Tileng heeft immers .................................
 
Lees verder. Klik hier!

Dit artikel ging over de volgende Millenniumdoelen:

Armoede halveren Iedereen naar school Mondiaal samenwerkingsverband