Home Maandag 13 Juli 2020

Schilderijen te koop â door Ton Lange

Rubriek: Bibliotheek -
Gemaakt door: A.C. (Ton) Lange
Laatst gewijzigd op: 10-05-2011 15:24

Van de leerlingen van de lagere school Pamijen2  in Baturraden heb ik een zevental door hen gemaakte schilderijen gekregen voor de verkoop in Nederland. De opbrengst daarvan moet van de leerlingen ten goede komen aan projecten in Indonesië. De schilderijen zijn gemaakt door leerlingen van die  school.

De schilderijen brengen spel, muziek en dans in beeld, zoals de kinderen dat beleven.

Het is van de leerlingen een van de manieren om hun dank over te brengen  voor wat de stichting met behulp van sponsors en donateurs in Nederland mogelijk hebben gemaakt.

Uly Amalia Sari, een leerlinge van de 5e klas van ‘Pamijen 2’ zei onder andere: “Onze school is  veranderd. We hebben weer een veilig gevoel en de vloer van onze klas is niet meer vies. We voelen ons zo gelukkig. En vol enthousiasme kunnen we aan onze studie werken.”

Ik vind het van belang nog eens te herhalen, dat deze lagere school en andere scholen niet herbouwd hadden kunnen worden zonder de steun van  sponsors en donateurs en met de geweldige inzet en participatie van de mensen uit Baturraden zelf. Immers, die inzet en participatie is van groot belang om de projecten de projecten te laten zijn van de bewoners zelf.

De stichting verkoopt de schilderijen aan de hoogste bieder met een ondergrens van € 50,- per stuk. Maak uw bod bekend via info@tileng.nl en wij nemen contact met u op.

Stel de kinderen van de lagere school niet teleur. Doen!

 

Alle schilderijen zien klik hier!

Dit artikel ging over de volgende Millenniumdoelen:

Armoede halveren Iedereen naar school Duurzaam leefmilieu Mondiaal samenwerkingsverband