Home Vrijdag 29 Mei 2020

DIY waterinstallatie

Rubriek: Bibliotheek -
Gemaakt door: Lisa Cremer
Laatst gewijzigd op: 27-04-2012 12:43


Millenniumdoel 7: de
bescherming van een duurzaam leefmilieu

 


 • Waarom dit doel?

Wij hebben dit doel gekozen omdat we dit een interessant
doel vinden en omdat we graag een stop-motion filmpje wilden maken en dit doel
konden we het beste uitbeelden door middel van tekeningen.
 • Toelichting filmpje

In dit filmpje is er een poppetje die uit een vervuilde
rivier drinkt en daardoor ziek wordt. Het poppetjes wordt geholpen door iemand
en die vertelt hem dat er in dat dorp een leraar is die mensen een
waterzuiveringsinstallatie uitlegt die ze zelf kunnen maken en die het water op
grove wijze zuivert zodat ze toch redelijk schoon water kunnen drinken. In het
filmpje wordt duidelijk hoe de installatie gemaakt kan worden van 2 simpele
producten.

 


 • Toelichting millenniumdoel

Dit millenniumdoel bestaat uit 3 deelonderwerpen:

 


 1. Schone omgeving

 2. Veilig drinkwater

 3. Betere leefomstandigheden in sloppenwijken


Wij hebben voor het deelonderwerp ‘veilig drinkwater’
gekozen omdat we op internet een ‘DIY (do it yourself) waterinstallatie’ hadden
gevonden en we meteen een leuk  idee
hadden voor een filmpje.

Veilig drinkwater

 

Voldoende en
schoon drinkwater ligt aan de basis van een goede gezondheid. Wereldwijd hebben
bijna een miljard mensen niet genoeg schoon drinkwater tot hun beschikking. Dit
zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen, zoals uitdroging en infecties.

Ook moeten miljoenen mensen het nog altijd stellen zonder sanitaire voorzieningen. In het
zevende millenniumdoel is daarom vastgelegd dat het percentage mensen zonder
toegang tot veilig drinkwater én sanitaire voorzieningen in 2015 gehalveerd
moet zijn ten opzichte van 1990.

 


 • Hoe willen de goede doelen zorgen voor veilig
  drinkwater in derde wereld landen?

 

Plan Nederland:
(nationaal)

Plan begint in het eerste jaar met:

 

 1. Het selecteren van 50 dorpen en 40 scholen waar de behoefte aan veilig
       drinkwater, toiletten en betere hygiëne het grootste is.

 2. Het in kaart brengen van deze 50 dorpen. Hoeveel mensen wonen er,
       hoeveel waterpunten en toiletten zijn er nu al, hoeveel mensen zijn nu
       vaak ziek door slechte hygiëne.

 3. Het organiseren van een workshop met alle organisaties en
       overheidsinstanties die betrokken zijn bij dit project en waarmee Plan
       samenwerkt. In de workshop wordt besproken hoe het project wordt
       uitgevoerd en wie wat gaat doen.

 4. Het trainen van alle mensen die voorlichting gaan geven, bijvoorbeeld
       over goede hygiëne, hoe je een eigen toilet kunt bouwen voor je gezin en
       hoe je een waterpunt moet onderhouden en beheren.

Simavi:
(internationaal)

Simavi biedt
mensen in arme gebieden een gezonde toekomst door samen met lokale partners te
zorgen voor veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en persoonlijke hygiëne.
Samen met lokale organisaties bouwen ze waterputten, pompen en latrines en
geven ze voorlichting over hygiëne. Lokale vrijwilligers leren kinderen hoe
belangrijk het is om je handen te wassen na het toilet. Hierdoor neemt niet alleen
het sterftecijfer af, maar zijn mensen ook minder vaak ziek en hoeven ze hun
behoefte niet meer in het openbaar te doen.

Dit artikel ging over de volgende Millenniumdoelen: