HomeOver Globalicious Maandag 13 Juli 2020

Wat zijn de Millenniumdoelen?

In 2000 ondertekenden 189 wereldleiders tijdens een VN-vergadering de Millenniumverklaring waarin acht doelen zijn opgenomen om armoede, schulden, ziekten, sterfte en honger drastisch terug te brengen, meer kinderen naar school te krijgen, gelijke rechten voor mannen en vrouwen te bevorderen en een duurzaam leefmilieu en vrije handel te stimuleren. Deadline: 2015

De eerste zeven doelen richten zich vooral op wat er in ontwikkelingslanden moet verbeteren. Het achtste doel slaat op wat ontwikkelde landen moeten doen: het creëren van een eerlijk handelssysteem, schuldverlichting voor ontwikkelingslanden en toegang tot betaalbare, noodzakelijke medicijnen. Elk jaar wordt de voortgang gemeten en internationaal gerapporteerd. Zo kan tussentijds druk worden uitgeoefend op rijke en arme landen om inspanningen te vergroten.

1. Het uitbannen van extreme armoede en honger

2. Het bereiken van een universele basiseducatie

3. Het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen

4. Het verminderen van kindersterfte

5. Het verbeteren van gezondheid van moeders

6. Het bestrijden van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten

7. De bescherming van een duurzaam leefmilieu

8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling

De onderwerpen van de millenniumdoelen zijn niet nieuw. Maar wel nieuw is dat voor het eerst een internationale afspraak is gemaakt met concrete doelen en aan een tijdpad gebonden. Zowel ontwikkelingslanden als donorlanden hebben zich vastgelegd op deze afspraken. Wij moeten er dus voor zorgen dat die hoge piefen zich daar ook aan houden. Wij zijn deze keer zelf Big Brother.

Eens kijken wat je zelf allemaal kan doen?
Neem dan eens een kijkje bij brainfood, hier staan allemaal verschillende categorieën zoals: lekker voor je lijf, mode, shoppen, een bibliotheek, organisaties en nog veel meer. Koop bijvoorbeeld eens een lekker smeerseltje van Lush, een lekker bodybutter of een bodyscrub, handgemaakt en biologisch.

Meer weten?
We raden je vooral deze website aan www.millenniumdoelen.nl.
Hier vind je ook een millenniumdoelenatlas en kun je in één oogopslag zien hoe ver de landen in de wereld zijn met het nastreven van deze doelen