HomeOver Globalicious Maandag 13 Juli 2020

Over Globalicious

Tell me, and I will forget.. Show me, and I might remember.. Involve me, and I will understand.

Dit schreef de Chinese filosoof Confucius 400 jaar voor Christus. Hiermee verklaarde hij al dat het betrekken van een persoon bij iets of iemand meer teweeg zal brengen dan het enkel vertellen van een boodschap of het laten zien van een object.

Globalicious is opgericht in 2003 en is ontstaan door een idee om een evenement te organiseren waarvan de opbrengsten (in de vorm van bewustwording) ten goede zouden komen aan de oplossing van honger. Hierbij stuitte de schrijvers van het concept voor het evenemnt op de millenniumdoelen. Het was alsof er goud werd gevonden. Zulke concrete doelen, oplossingsgericht. De onbekendheid hiervan was voor Globalicious een reden om activiteiten te bedenken waardoor men leerde wat deze doelen konden betekenen voor de wereld.. "Iedereen heeft een aandeel in de wereld en het welzijn van de mensen die er mogen leven".

De wereld is mooi en zit vol mogelijkheden. Door hier de aandacht op te vestigen met liefde, vrolijkheid en passie wordt je bewust van de mogelijkheden en kansen om je eigen leven en daardoor/daarmee dat van anderen mooier te maken. Wanneer je positief bent over jezelf en je omgeving ben je in staat het beste uit jezelf te halen en daardoor ook uit anderen. Dit brengt een kettingreactie teweeg waarin mensen elkaar stimuleren, aanzetten tot actie en samen de wereld nog mooier kleuren.

Festivals

Globalicious organiseert onderdelen van festivals. Zo organiseren we op Solar een te gek dorp op Zonne- en windenergie, op Mystery Land samen met ID&T het (h) eerlijke ontbijt maar helpen we ook gemeenten om een festiviteit te organiseren waar de inwoners kunnen laten zien wat zij doen om bij te dragen aan het behalen van de millenniumdoelen.

Wil je meewerken op festivals? Vul dan het ik doe mee formulier in. Filmpjes van onze evenementen vind je hier. Foto's van onze evenementen vind je hier.

Millennium Gemeenten

Globalicious initieert in samenwerking met Millennium Gemeenten in Nederland festiviteiten waar men elkaar kan ontmoeten. Daardoor ontstaan er nieuwe contacten tussen de inwoners, scholen, de gemeente, bedrijven en organisaties. Er wordt een plek gecreëerd waar men elkaar kan vinden, van elkaar kan leren en elkaar kan helpen. Zo zou het toch gewoon ook moeten zijn?

Onder Millennium Gemeenten vind je artikelen over onze festiviteiten in verschillende gemeenten.

Scholen

Globalicious werkt ook samen met scholen. Onze digitale schoolkrant kan ook door elke school gevuld worden die het belangrijk vindt dat leerlingen eens anders naar de wereld en naar zichzelf kijken. Wil je dat jouw school ook zo een krant kan maken? Stuur ons dan een mailtje, kijken wij of we dat kunnen regelen.

We zijn er net mee begonnen, de eerste kranten worden binnenkort gemaakt. Meer info vind je op Globalnieuws.nl.